ورود دانشجویان

 

پایان نامه ی گروه 124 ام از دانش پژوهان دوره  DBA 

کد DBA 10

 

موضوع:مدل مفهومی عوامل تهدید کننده رهبران تحول‌گرا در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (مورد کاوی برنامه تحول شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرضی پور

اساتید داور: جناب آقای دکتر مهدی الوانی و جناب آقای دکتر علی اسداللهی

دانش‌آموخته: رحمت‌اله مه‌آبادی 

 

چکیده

توسعه همه جانبه کشور و خدمت‌رسانی شایسته به مردم، در طول نزدیک به چهار دهه سپری شده از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، از دغدغه‌های اصلی و ثابت رهبری نظام و دیگر ارکان و مسئولان عالی اجرایی کشور بوده است.  دغدغه‌هایی که رفع آنها به عوامل مختلفی از جمله حکمرانی خوب و دولت خوب باز می‌گردد. اما واقعیت این است که کارایی پایین دولت و به عبارتی،  ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی نیز از چالش‌های مهم نظام در طول حدود چهار دهه سپری شده از استقرار آن بوده است. چالشی که به اعتقاد غالب اندیشمندان، فائق آمدن بر آن نیازمند ایجاد تحول در بسیاری از بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور است و بر همین اساس هم تدوین و اجرای برنامه‌های مختلف تحول در نظام اداری کشور، فصل مشترک برنامه اغلب دولت‌های حال و گذشته بوده است. در عین حال تحول در نظام اداری کشور مستلزم برخورداری سازمان‌ها از رهبران تحول‌گرا و تیم‌های مدیریتی پیشرویی است که ضمن آگاهی لازم از نارسایی‌های دستگاه‌های متبوع خود، بتوانند نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌های موثر توانمندسازی دستگاه مربوطه، برای ایجاد تحول در آن اقدام نمایند. اما وجود نارسایی‌های مزمنی چون فساد سیستمی، قوانین دست‌وپاگیر، مدیران و کارکنان توسعه نیافته از یک سو و همچنین ناهماهنگی‌ها و  تعارضات گسترده فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی با برخی ذینفعان از جمله دستگاه‌های نظارتی، مقامات سیاسی و محلی و عدم پشتیبانی لازم آنها از برنامه‌های تحول، کار را برای مدیران تحول‌گرا بسیار سخت و دشوار و تحول در دستگاه‌های اجرایی کشور را با موانع اساسی مواجه نموده است.

این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که بر داده‌های عینی و واقعی برگرفته از گزارشات و مستندات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران متکی بوده و پژوهشگر در مقام رهبر تحول سازمانی، سعی نموده تا با ارائه تجربه اجرای برنامه تحول در شرکت یاد شده به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و تبیین و تحلیل نتایج آن برنامه و همچنین معرفی اهم متغیرهای مستقل تحول، اهم چالش‌ها و موانع فراروی مدیران تحول‌گرای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عوامل تهیه کننده موفقیت برنامه‌های تحول را در قالب یک مدل مفهومی تبیین و ارائه نماید.

 

تگها : تحول , برنامه تحول , رهبر تحول گرا , تیم پیشرو , حکمرانی خوب , شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی