ورود دانشجویان
teacher 1 مصاحبه

امان اله نور محمدی

قائم مقام اتحادیه لبنی کشور

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

حجت اله مرادی پور

مدیر گروه طرح و برنامه ریزی وزارت علوم

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

وحید آجرلو

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

غلامرضا پناه

رئیس دبیرخانه شورای عالی کار

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

داوود بهرا

شهردار منطقه یک تبریز

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

حمید فاضلی

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صنعت مرغداری کشور

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

جواد نعمتی نژاد

مدیر حسابداری، خریداری قراردادها و پروژه های سایپا

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

آرش قهرمانی

معاون سفارشات خارجی ایرتویا(تویوتا)

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

وحید شریعتمداری

معاونت طرح و توسعه پارک علم و فناوری

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

حسین خزلی

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

عبداله صلاحی

مدیر و برنامه ریزی ارزیابی عملکرد صنایع هواپیمایی ایران

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

ریحان سروش مقدم

مشاور تعاون وزیر مسکن و شهرسازی

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

شاهرخ بدیعی

مدیرعامل کارگزاری راهنمای سرمایه گزاران

دانش اندوخته دوره DBA- دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فرزاد هیبتی

مدیرعامل کارگزاری پارس ایده بنیان

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

علیرضا نظری علی

مدیر عامل کارگزاری مهر اقتصاد نوین

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

سرور فاضلی پور

مسئول واحد خواهران نهاد رهبری در دانشگاه ها

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

سید محمد باقری زاده

مدیر منابع انسانی و مشاور بنیاد شهید

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

فرهاد پوربلورچیان

مدیرعامل شرکت پیشرو تولید صنعت

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

صادق محمدزاده

مدیر منابع انسانی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPM1

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علی یاوری

مدیرعامل شرکت رهپو ساخت شارستان

دانش اندوخته دوره MBA- DBA

{* *}