ورود دانشجویان
teacher 1 مصاحبه

بهرام شهریاری

مدیر عامل آریا کیان تاُمین قطعات ایران خودرو

دانش اندوخته دوره MBA- DBA

teacher 1 مصاحبه

بهروز زمردپوش

قائم مقام مدیر عامل شکلات ما

دانش اندوخته دوره MBA- DBA

teacher 1 مصاحبه

فرهاد سریع السیری

مدیر منابع انسانی گروه صنعتی فومن شیمی

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

سرژیک کبری

مدیرعامل شرکت نبوغ ماشین

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

حسین انصاری

عضو هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری تات

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

بابک جهانبانی

مدیر ارشد بخش موبایل سامسونگ ایران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

عبدالسعید حقیقی مقدم

فرماندار شهر مقدس قم

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

داراب احسان پور

عضو هیئت مدیره دیدگاهان جاوید

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

بهمن فخرائی

معاون بازرگانی ایدرو

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

سید احمد حاج خلیلی

مدیریت مهندسی تولید خودرو ایران خودرو

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

غلامرضا نریمان نژاد

معاون بازرگانی صنایع دریایی

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

امیر حاجی حسین زاده

معاون اجرایی شهرداری تهران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

حسن نصرتی

مدیر تحقیق و توسعه intercomet

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

بهرام معصومی

مدیرعامل شرکت ایتریتک در آلمان

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

فاطمه سادات هاشمی

مدیر سرمایه گذاری و نظارت در عملکرد مجامع هولدینگ توکافولاد

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

محمد علی محمودزاده

معاون اداره کل امور انفورماتیک بانک ملی ایران

دانش اندوخته دوره DBA-MBA

teacher 1 مصاحبه

محمد حضرتی باروق

فائم مقام مدیرعامل پارس وگن

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

بهزاد خشنود

مسئول برنامه ریزی و اجرای آموزش شرکت گاز پارس جنوبی

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

مرتضی دلقندی

مدیر خدمات مادایران

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

کوروش وزیری

نظارت وزارت دفاع

دانش اندوخته دوره DBA

{* *}