ورود دانشجویان
teacher 1 مصاحبه

مهشید سرایداری

مدیر بازاریابی و فروش شرکت مدیکال

دانش اندوخته دوره DBA-MBA

teacher 1 مصاحبه

بهاره عباسی

مدیر فروش شرکت Symrise آلمان در ایران

دانش اندوخته دوره DBA-MBA

teacher 1 مصاحبه

ولی جعفری

مدیر صنعتی سینجرگاز

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مسیح مقدم

مدیر واحد هاست ایران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

عباس فارسی

مدیرتامین منابع و خزانه داری سایپا

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

هاشم باروتی

مدیرعامل پارس ایده بنیان

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

علی عابد

مدیر حسابداری سایپا

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

جلیل آجودان قرائی

مسئول سیستم ها و روشها شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

محمدرضا ده بزرگی

مدیر تضمین کیفیت شرکت ایرانسل

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

رضا فخرالدین

مدیر فروش شرکت کیلا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

محمد شیخ کبیر

مدیر لجستیک سایپا

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

حسین نژاد ابوالحسنی

مدیر منطقه پخش کیلا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

بهرام حسینی

مدیر ایمنی و کیفیت کنسرسیوم naser

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

معصومه دهگان نیا

مدیر بخش هزینه شرکت ایرانسل

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

عباس نظری

رئیس مجتمع آموزشی نفت محمودآباد

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

مصطفی زارع زاده

رئیس پیش توسعه و تعریف محصول مرکز تحقیقات ایران خودرو

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

محمود محمدزاده

مدیر عامل شرکت سپیده کویر کاشان

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

بهزاد یاوری

قائم مقام مدير عامل شركت حافظ قطعات

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علیرضا خزائلی

مدیر عامل سازمان نوسازی و مشاور شهردار قزوین

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

احمد عطار

رئیس هیئت مدیره شرکت prime power در دبی

دانش اندوخته دوره MBA

{* *}