ورود دانشجویان
teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر امیر تجریشی

مدرس مباحث مالی-سرمايه گذاري

teacher 1 مشاهده جزئیات...

استاد محمدرضا شعبانعلی

مدرس مدیریت استراتژیک-اصول و فنون مذاكره-تفكر سيستمي-مدلهاي تصميم گيري

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر امیر ناظمی

مدرس مباحث آینده پژوهی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر آصف کریمی

مدرس مباحث کارآفرینی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر مهدی الياسی

مدرس مباحث استراتژیک

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر علی شایق

تجارب تدریس و مشاوره مدیریت در ایران-مشاور و مدرس مدیریتی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر بهروز اسدنژاد

مدیریت ریسک در حوزه بیمه

teacher 1 مشاهده جزئیات...

مهندس فرزین فردیس

مدرس اصول و فنون مذاکره

{* *}