ورود دانشجویان

 

دوره های تخصصی MBA، با در برگرفتن طیف وسیع و جامعی از دروس مدیریتی، این موقعیت ویژه را برای افراد فراهم می آورند تا در یک یا چند حوزه خاص مدیریتی، مهارت بیشتری کسب کنند و یا مهارت های فعلی خود را ارتقا بخشند.

هر کدام از گروه های MBA  های تخصصی ، حول محور آموزشی مربوطه طراحی شده و به فرد اجازه می دهد تا دقیقاً بر همان قسمت از حوزه حرفه ای خود که قصد بهبود آن را دارد تمرکز کرده و در زمانی کوتاه به نتایج تخصصی دلخواه دست یابد.

مزایای استفاده از این دوره علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، هماهنگی کامل با اهداف، حوزه های کاری و علاقه مندی های هر فرد می باشد که به همین دلیل انتقال آموخته ها به محیط واقعی کار سریعتر و کاربردی تر اتفاق خواهد افتاد.

 

 

 

در هر کدام از دوره های تخصصی ، رزومه کاری، تحصیلی و حوزه فعالیت دانش پژوهان جهت تعیین عدم لزوم گذراندن دروس پیش نیاز بررسی می گردد.

کافی است تا فرم پیش ثبت نام مربوط به هر دوره را در تقویم آموزشی دوره های در حال برگزاری تکمیل نمائید تا کارشناس مربوطه با شما تماس گیرد.

 

  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA بازاریابی و فروش
  • مدت زمان 150 ساعت
  • زمان برگزارینیمه دوم بهمن ماه 95 - روز های زوج
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA بازاریابی و فروش
  • مدت زمان 150 ساعت
  • زمان برگزارینیمه دوم فروردین ماه 96- روز های آخر هفته
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA منابع انسانی
  • مدت زمان 120ساعت
  • زمان برگزارینیمه اول بهمن ماه 95 - روزهای آخر هفته
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA مالی
  • مدت زمان 150 ساعت
  • زمان برگزاریاردیبهشت ماه 96 - روز های آخر هفته
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهArt MBA
  • مدت زمان 10 ماه
  • زمان برگزارینیمه اول بهمن ماه 95 - 3 روز در هفته
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA PHarma
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریفروردین 95 - روزهای ایام هفته
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA برند و برند سازی
  • مدت زمان 60 ساعت
  • زمان برگزارینیمه اول بهمن ماه 95 - روز های ایام هفته
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA گردشگری
  • مدت زمان هشت ماه
  • زمان برگزاری5 اسفند 95
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA بیمه
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزارینیمه اول بهمن ماه 95 - روز های آخر هفته
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDigital Business MBA
  • مدت زمان 150 ساعت
  • زمان برگزاریاردیبهشت 96 - روزهای آخر هفته
  • پیش ثبت نام