ورود دانشجویان

 

دوره های تخصصی MBA، با در برگرفتن طیف وسیع و جامعی از دروس مدیریتی، این موقعیت ویژه را برای افراد فراهم می آورند تا در یک یا چند حوزه خاص مدیریتی، مهارت بیشتری کسب کنند و یا مهارت های فعلی خود را ارتقا بخشند.

هر کدام از گروه های MBA  های تخصصی ، حول محور آموزشی مربوطه طراحی شده و به فرد اجازه می دهد تا دقیقاً بر همان قسمت از حوزه حرفه ای خود که قصد بهبود آن را دارد تمرکز کرده و در زمانی کوتاه به نتایج تخصصی دلخواه دست یابد.

مزایای استفاده از این دوره علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، هماهنگی کامل با اهداف، حوزه های کاری و علاقه مندی های هر فرد می باشد که به همین دلیل انتقال آموخته ها به محیط واقعی کار سریعتر و کاربردی تر اتفاق خواهد افتاد.

 

 

 

در هر کدام از دوره های تخصصی ، رزومه کاری، تحصیلی و حوزه فعالیت دانش پژوهان جهت تعیین عدم لزوم گذراندن دروس پیش نیاز بررسی می گردد.

کافی است تا فرم پیش ثبت نام مربوط به هر دوره را در تقویم آموزشی دوره های در حال برگزاری تکمیل نمائید تا کارشناس مربوطه با شما تماس گیرد.

 

  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA مدیریت استراتژیک
  • مدت زمان 130 ساعت
  • زمان برگزاریاز 2 شهریور 96 - روزهای آخرهفته ساعت 14 الی 20
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA بازاریابی و فروش
  • مدت زمان 180 ساعت
  • زمان برگزاریاز شهریور 96 - روز های آخر هفته -ساعت 14 الی 20
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBAبازاریابی و فروش
  • مدت زمان 180 ساعت
  • زمان برگزاریاز 21 مرداد 96- روزهای زوج ساعت 17:30 الی 20:30
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA برند و برند سازی
  • مدت زمان 100 ساعت
  • زمان برگزاریاز9 شهریور 96 - روزهای آخر هفته - ساعت 17:30 الی 20:30
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA مالی
  • مدت زمان 130 ساعت
  • زمان برگزاریازشهریور 96 - روزهای آخر هفته -درحال تکمیل ظرفیت
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهArt MBA (مدیریت هنری)
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریاز شهریور 96 - 2 الی 3 روز زوج - ساعت 17:30 الی 20:30
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA مدیریت پروژه
  • مدت زمان 120 ساعت
  • زمان برگزاریاز مهر 96 - روزهای آخر هفته - ساعت 14 الی 20
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA Pharma
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریاز شهریور 96 - پنجشنبه ها ساعت 9 الی 17
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA منابع انسانی
  • مدت زمان 130 ساعت
  • زمان برگزاریاز شهریور 96 - روزهای زوج - ساعت 17:30 الی 20:30
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهDigital Business MBA
  • مدت زمان 190 ساعت
  • زمان برگزاریاز نیمه اول شهریور 96 - پنجشنبه 14 الی 17 و جمعه 9 الی 14
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA گردشگری
  • مدت زمان 8 ماه
  • زمان برگزاریاز 1 تیر 96 - روزهای آخر هفته - ساعت 13 الی 19
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMBA بیمه
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریاز 5 مرداد 96 - روزهای پنج شنبه - ساعت 13 الی 18
  • پیش ثبت نام