ورود دانشجویان

معرفی دوره : 

یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین‌الملل بهبود بخشد. بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالیکه دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها. بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.

1.      آماده سازی زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها

2.      آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استانداردهای زندگی شهری

3.      تنظیم فعالیت‌های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری

4.      آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت‌های مولد و عملیات کارآمد موسسه‌های خصوصی در نواحی شهری

5.      برنامه ریزی استراتژیک

وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون)، تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه های عمرانی و... نمی‌شود. بلکه جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود. یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید.

بر آنیم تا  در راستای پاسخ گویی به این نیاز و با بهره گیری از تجارب مربوط به آموزش مدیران اجرایی شهری، با طراحی اصولی دوره عالی مدیریت شهری (MBA   با گرایش مدیریت شهری) و با تجهیز هر چه بیشتر كارشناسان و مدیران شهری با مسایل روز این حوزه، در تقویت مدیریت كشور بیش از بیش اثرگذار باشیم .

هدف و چشم انداز دوره:

هدف از برگزاری دوره عالی مدیریت شهری تجهیز مدیران شهری به بینشی خلاق، جامع نگر و چند تخصصی است تا در حل مسایل بومی  شهری و کشوری  توانمندی خود را بكار گیرند. مدیر شهری حاصل از این دوره آموزشی، هماهنگ كننده ای خلاق خواهد بود كه به بینش چند تخصصی برای حل مسایل بومی شهری و کشوری مجهز خواهد شد. بعد از گذراندن این دوره دانش آموختگان قادر خواهند بود با نگاهی کلان نگر و توسعه مدار به تمامی ابعاد مدیریت شهری ،  تصمیم گیر و تصمیم ساز توانمندی باشند. این دوره مدیران شهری را با بار علمی و تجربی غنی همراه خواهد کرد و حضور اساتید بنام حوزه مدیریت و مدیریت شهری ایران و همچنین حضور دانشجویانی که همگی از حوزه اجرایی بدنه شهرداری ها و حوزه مدیریت شهری می باشند  در برآیند خروجی کارآمد  این دوره تاثیر بسزایی خواهد داشت. این دوره بر محور مطالعات موردی و تجارب موفق حوزه مدیریت شهری طرح و برنامه ریزی شده است و همه اساتید این دوره خود دارای سوابق کاری مرتبط با حوزه مدیریت شهری می باشند.

این دوره در دو ترم سه ماهه طراحی شده است.
دراین دوره سه سمینار تخصصی نیز با حضور اساتید برند حوزه مدیریت برگزار خواهد شد.

 

ترم اول

ترم دوم

حقوق شهری و قوانین شهرسازی

مدیریت استراتژیک

جامعه شناسی شهری و آسیب شناسی

کاربرد آینده پژوهی در مدیریت ریسک و برنامه ریزی شهری

رفتار سازمانی و منابع انسانی

اصول و فنون مذاکره

سازماندهی و ساختار سازمانی

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

سیستم های پیشرفته مدیریت اطلاعات و پروژه

مدیریت مالی و اقتصاد شهری

سمینار1(مسئولیت اجتماعی)

سمینار 2(حرفه ای گرایی اخلاقی در سازمان و مدیریت)

 

سمینار 3( مدل برنامه ریزی داینامیک شهری با استفاده از نرم افزار vensim

 

مخاطبین این دوره شهرداران ، مسئولان و مدیران امور شهری، اعضا، شوراهای شهر، كارشناسان و مهندسین مشاور شهرسازی، معماری و كارآفرینان مرتبط با مسائل شهری هستند .

قبل از مراحل ثبت نام مشاوره و مصاحبه مقدماتی و تخصصی خواهید شد و چنانچه شرایط لازم را داشتید در این دوره ثبت نام می شوید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تماس 88730184 داخلی 213 مرکز آموزش های مدیریت شهری موسسه آموزش عالی آزاد بهار  تماس حاصل فرمایید.