ورود دانشجویان

چهارپایه برندینگ (Pre-Branding) شامل:
پایه اول برندینگ: خود شناسی (Self Analysis)
پایه دوم برندینگ: مخاطب شناسی (Audience Analysis)
پایه سوم برندینگ: محیط شناسی (Environment Analysis)
پایه چهارم برندینگ: ارتباطات خلاق (Creative Communications)

هویت سازی برند شامل:
هویت استراتژیک برند (Strategic Identity)
هویت مفهومی برند (Conceptual Identity)
هویت کلامی برند (Verbal Identity)
هویت بصری برند (Visual Identity)

تدوین کمپین خلاقانه ارتباطات یکپارچه برند (IMC, IBC) شامل:
آشنایی با مفاهیم ارتباطات یکپارچه برند (IBC)
پنج تصمیم کلیدی ارتباطات یکپارچه برند (5M+1)

پروژه پایانی شامل:
تدوین، اجرا و ارزیابی کمپین برندینگ
ارائه پروژه پایان دوره