ورود دانشجویان

 

 هدف دوره

دوره آموزشی Green MBA به مفهوم تربیت مدیران و کارشناسان سازمان ها و دستگاه های اجرایی است که در فرایندهای مدیریتی، تصمیم سازی و تصمیم گیری های خود از توانایی لازم برای ردیابی پیامد عملکرد، رفتار و نتایج متاثر از تصمیمات برخوردار گردند.

Green MBA آخرین رویکرد در مجموعه دوره های آموزشی در Business school در جهان مدرن است و وجود گواهینامه Green MBA یکی از شاخص های جذب مدیران و کارشناسان خبره در سازمان های تولیدی و خدماتی است. محتوای این دوره آموزشی که ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در سازمان ها طراحی شده است کلیه فرایندهای اجرایی، تصمیم سازی و تعاملات آنان را پوشش می دهد تا بتوانند رفتار و عملکرد اثربخش و کارایی ارائه نمایند. مفهوم کارایی و اثربخش به معنای کاهش هزینه های همسو با کاهش آلودگی های زیست محیطی است.

براساس ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلیه دستگاههای اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، نسبت به اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز اقدام نمایند.

ارائه خدمات آموزشی مدیریت سبز و پایدار به کلیه سازمان هاي كشور با هدف ایجاد پایداری در فضای کسب و کار، از طریق يكپارچه سازي مسئوليت هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي آنان

جهت مشاهده ی سرفصل های دوره بر روی حوزه های دانش کلیک کنید.

سرفصل دوره

مدیریت و رهبری سبز

مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز

مدیریت پروژه های سازمان با رویکرد سب

 خلق ارزش با بازاریابی سبز

مفاهیم توسعه پایدار و پایداری سازمانی

تدوین استراتژی و برنامه های کلان سازمان با رویکرد سبز

مدیریت بهینه انرژی در سازمان با رویکرد صرفه جویی و پایداری سازمانی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی با رویکرد سبز

مدیریت فناوری اطلاعات سبز

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی

ارزیابی دفتر کار و محصول سبز

محاسبه ردپای کربن و ردپای آب

مدیریت HSE

مدیریت پسماند سازمان

شاخص های زیست محیطی در فرایندهای تولیدی

فنون ارزیابی و ممیزی با رویکرد سبز

مخاطبين دوره را  مديران ارشد  و عملياتي سازمان تشکیل می دهند که با هدف بهینه سازی مصرف منابع سازمان، درصدد افزایش سودآوری سازمان از بعد مالی و اقتصادی و کارایی می باشند.

جهت تکمیل پیش ثبت نام مربوط به دوره ، کلیک کرده و فرم مربوط به Green MBA را در تقویم اموزشی دوره های در حال برگزاری تکمیل نمائید.