ورود دانشجویان

اصول و فنون مذاکره

علاوه بر راه های معمولی که افراد برای شرکت در مذاکره بکار می گیرند، نوع دیگری از مذاکره وجود دارد که مذاکره اصولی نامیده       می شود. در این روش تمرکز بر منافع است نه بر مواضع.

برگرفته از کتاب اصول مذاکره راجر فیشر

مذاکره بخشی از زندگی هر روز ماست، در هر لحظه که از کسی درخواستی داریم و یا می خواهیم در یک معامله پیروز شویم، مذاکره ای بین ما و طرف مقابل آغاز شده است. بعضی از افراد به مرور می آموزند که چطور در موقعیت های مختلف مذاکره کنندگان خبره ای باشند، با این حال عده ای دیگر موفق به پرورش این توانایی نمی شوند. نکته مهم اینجاست که مذاکره یک ویژگی ذاتی نیست که با آن به دنیا بیاییم، بلکه مهارتی است که نیاز به آموختن در طی زمان دارد. پس از آن خواهید دید که چه تاثیر بزرگی بر جنبه های مختلف زندگی دارد. دو نکته اساسی در مورد مذاکره وجود دارد یکی اینکه در مذاکره اصولی الزاماً ما دنبال برنده شدن و گرفتن سهم بیشتر نیستیم بلکه دنبال این هم هستیم که همه چیز منصفانه و عادلانه و معقول باشد. بعضی وقت ها در مذاکره ما ممکن است حتی به نفع طرف مقابل عمل کنیم تا بتوانیم رابطه بلند مدتی را با او ایجاد کنیم. نکته دوم اینکه مذاکره با اشخاص مختلف باید به روشی متفاوتی انجام بگیرد چرا که شخصیت و مدل ذهنی آدمیان یکسان نیست مثلاً مذاکره با یک فرد احساسی هیچ شباهتی به مذاکره با فرد منطقی ندارد و یا مذاکره با یک فرد منعطف دریافت گرا کاملاً با فردی که ذهنی قالبی و قضاوت گرا دارد .

کتاب حاضر، به شکلی خلاقانه و جذاب به بیان نکاتی در مذاکره می پردازد که در زمانی کوتاه به کمک مخاطبان می آید تا مهارت مذاکره اصولی خود را ارتقاء دهد.

{* *}