ورود دانشجویان

تفویض کار

موضوع:

تفويض اختيار
كارمندان - سرپرستي

پديدآورنده:

مترجم:سويل رضازاده
مقدمه:رحيم فرضيR04;پور

ناشر:توفيق دانش

56 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 5 -6-92429-964-978
تاريخ نشر:24/08/88
كد ديويي:658.3128
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

معرفي مختصر كتاب:

در دنياي امروز، مديران براي بالا بردن اثربخشي مديريت در سازمانR04;ها مجبور هستند كه بعد از تجزيه و تحليل كارها حجم عمدهR04;اي از كارها را به زيردستان بسپارند. حتي موفقR04;ترين مديران نيز، به تنهايي قادر به انجام تمام كارها نيستند و ناگريزند تا با تفويض اختيار علاوه بر اينكه وقت خود را براي كارهاي مهمR04;تر آزاد كنند، در عين حال فضايي را براي آماده شدن كارمندان براي مسئوليتR04;هاي بيشR04;تر فراهم نمايد. براي جلوگيري از مشكلات فرآيند تفويض بايد مراحل زير طي شود تا نتيجة مثبت به دست آيد: كارها را بايد تجزيه و تحليل كرد و سپس تفويض نمود، بايد فرد مناسب براي تفويض اختيار را مشخص كرد، بايد افراد انتخابR04;شده را توجيه كرد، و پس از تفويض كارها بر فرآيند تفويض اختيار نظارت داشت.

فراز هایی از کتاب :

- در فرایند تفویض اختیار به نتیجه آن توجه کنید نه روش انجام آن

- تفویض اختیار را به عنوان راهی برای پیشرفت مهارت های کارمندانتان از روی میل و علاقه در نظر بگیرید.

- تقویض اختیار میزان اعتماد بین شما و کارمندانتان را بیشتر می کند.

- تفویض اختیار موثر به شما این اطمینان را می دهد که در شرکت شما افراد مناسب در سطوح مناسب مشغول به انجام وظیفه هستند ، این یعنی بهبود یافتن کارایی و بهره وری کل شرکت شما

- نفویض اختیار ، بعضی از مدیران را نگران و مضطرب می کند تا مبادا مسئولیت ها و پست سازمانیشان را از دست بدهند ، گرچه در بلند مدت جایی برای چنین نگرانی های نخواهد بود.

- با تفکر در مورد کارهای واگذار شده قبلی چیزهای زیادی می آموزید.

- یادگیری و پیشرفت کارکنان به همان اندازه رسیدن به موفقیت مهم است .

{* *}