ورود دانشجویان

خبرگی در جرات

سرشناسه : رحیم فرضی پور

عنوان و نام پدید آور : خبرگان آموزش می دهند (خبرگی در جرات)/

گردآوری و ترجمه :رحیم فرضی پور و سیدحسین هویت طلب

مشخصات نشر : تهران ، توفیق دانش ، 1395

مشخصات ظاهری: 150 ص:مصور : 14/5× 21/5 س م.

شابک :6-15-6424-600-978

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع :مدیریت

موضوع : مدیران—اخلاق حرفه ای

موضوع : مدیریت—نوآوری

موضوع : کارکنان--توانمندسازی

موضوع : اعتماد به نفس

شناسه افزوده: سیدحسین هویت طلب

رده بندی کنگره  : 1395 377ف2ف/HD37

رده بندی دیویی :658

شماره کتابشناسی ملی :4184055

 

فرازهایی از کتاب خبرگان آموزش می دهند : خبرگی در جرات

1. چگونه در زندگی، اعتماد به نفس بیشتری را احساس و درک نمائیم نوشته رابرت گراهام

2. خیلی خوب بودن را متوقف کنید : انواع خدمات کلیدی به مشتری وقتی افراد استرس دارند نوشته جف موات

3. هدایت کارکنان غیر فعال پرخاشگر نوشته توماس کاکس

4. قاطعیت در مهارت های ارتباطی برای حرفه ای ها نوشته جاشوا اوبرگنگ

5. اجتناب از سیاستهای اداری : چگونه در شغلمان بدون قلدری پیشرفت کنیم نوشته جف موات

6. به من چه که یک دلیل موجه نیست نوشته استیو پاولینا

7. عقده حقارت و خودشناسی نوشته جاشوا اوبرگنگ

8. لغت دو حرفی که گفتن آن خیلی سخت است نوشته اریکا رونتری

9. چه چیزی شما را تبدیل به یک شخص آرام می کند؟ چگونه رفتار تاثیرپذیرانه داشته وارتباط برقرار کنیم نوشته جاشوا اوبرگنگ   

10. مرا آزاد بپندارید نوشته استیو گودیر

11. مفاهیم مثبت را ترویج کنید : از عبارات مثبت استفاده کنید نوشته استرید باوم گاردنر

12. هدایای پنهانی : چه چیزی آیکیدو درباره نبرد میتواند به ما یاد بدهد نوشته جودی رینگر

13. آجرهای عزت نفس نوشته ویکتور آنتونیو جی

14. رویکرد اضطراب نوشته استیو پاولینا

15. مشتریانی از جهنم : پنج باید و نباید برای آرام کردن مشتریان بد اخلاق نوشته جف موات

16. تیم های خوب آخر تمام می شوند نوشته توماس کاکس

17. یاد بگیرید نه بگویید نوشته کالین کروچ

18. چیزهایی که فقط شما میتوانید انجام دهید نوشته استیو گودیر

19. چهار سبک پدرانه در برخورد با رفتارهای کم تاثیر، پرخاشگرانه و قاطع نوشته جاشوا اوبرگنگ

20. اصالت، درس هایی از فیلم سکس، شهر و جین آستین نوشته استرید بوام گاردنر

21. از بین بردن عقاید محدود کننده نوشته استیو پاولینا

22. ارتباطات قاطعانه نوشته دنیس هیت

23. اعتدال در خلق و خوی نوشته استیو گودیر

24. شناخت یک مدیر قلدر نوشته دیوید دیاموند

25. فواید فروتنی : چگونه اعتماد به نفس کمتر فروش بیشتری ایجاد میکند نوشته جف موات

{* *}