ورود دانشجویان

خبرگی در مدیریت افراد

عنوان و نام پدید آور : خبرگان آموزش می دهند (خبرگی در مدیریت افراد)/ ] تهیه کننده : موسسه ام .تی.ال[

ترجمه : رحیم فرضی پور و  سیدحسین هویت طلب

مشخصات نشر : تهران ، توفیق دانش ، 1395

مشخصات ظاهری: 150 ص: مصور (رنگی) ، عکس (رنگی)

شابک :4-19-6424-600-978

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت:عنوان اصلی کتاب :: The experts teach: managing people

یادداشت:وازه نامه

یادداشت: کتابنامه

عنوان دیگر:خبرگی در مدیریت افراد

موضوع :مدیریت—مقاله ها و خطابه ها

موضوع : کارکنان—مدیریت –مقاله ها و خطابه ها

موضوع : سازمان—مقاله ها و خطابه ها

شناسه افزوده: فرضی پور،رحیم

شناسه افزوده: سیدحسین هویت طلب

شناسه افزوده:موسسه ام.تی.ال

شناسه افزوده: Manage Trainlearn Institute

رده بندی کنگره  : 1395 2خ/ 31 HD

رده بندی دیویی :658

شماره کتابشناسی ملی :4186322

فرازهایی از کتاب خبرگان آموزش می دهند : خبرگی در مدیریت افراد

1. شش مسیری که در آن مدیران به عملکرد کارکنان خود آسیب می زنند نوشته پل لمبرگ
2. اکثر شرکت ها رهبری را اشتباه درک کرده اند نوشته مایکل بک
3. اصول و نکاتی درباره تعامل با افراد پیچیده نوشته جاشوا اوبرگنگ
4. افراد نیاز به قدردانی دارند نوشته گرگوری پی اسمیت
5. چگونه می توان از کارمندان انتظار کار بیشتری داشت نوشته توماس کاکس
6. مدیران سطح پنج نوشته اریکا رون تری
7. دغدغه های افراد نوشته استیو گودیر
8. چگونه می توان کارمند خوب را نگاه داشت : نگاه کن، گوش کن و یاد بگیر نوشته جودی رینگر
9. رمز گشایی ارزش سازمانی از طریق رهبری نوشته برنت فیلسون
10. اخراج یک فرد، فرآیندی بدون درد نوشته باب سلدن
11. در ستایش از تعریف و تمجید از دیوید دیاموند
12. کارهایی که رهبران انجام می دهند نوشته بارب مک اوین
13. فاکتور دوستانه:ایجادمحیط کاری که نیروی کارراجذب وحفظ میکند نوشته گرگوری پی اسمیت
14. کلینت ایستوود یک رهبر سطح پنج نوشته کالین کروچ
15. سبک های ارتباطاتی نوشته استرید باوم گاردنر
16. چگونه می توان در عین کارآمدی، تقاضای کمتری داشت نوشته توماس کاکس
17. پنج اشتباه مهلک که مدیران مرتکب می شوند وچگونه می توان ازآنها اجتناب کردنوشته باب سلدن
18. مدیریت نسل X و Y نوشته گرگوری پی اسمیت
19. آب نبات چوبی بیشتر ممنوع نوشته توماس کاکس
20. پیروزی نهایی تئوری Y نوشته اریک گارنر
21. سندروم مدیریت اسپاگتی،کارمندان نیازمند مدیران خوب می باشندنوشته گرگوری پی اسمیت
22. اولویت اول افراد نیست بلکه سودآوری شرکت است نوشته توماس کاکس
23. چگونه می توان ازکودکانمان مدیریت ناب را فرا گرفت نوشته مارتین هاورث
24. انسان سازها نوشته بتسی براون
25. ادبیات خود را تغییر بده تا افراد تغییر کنند : قدرت ترغیبی کلمات نوشته مایکل لی

{* *}