ورود دانشجویان

خبرگی در مهارتهای مذاکره

سرشناسه : رحیم فرضی پور

عنوان و نام پدید آور : خبرگان آموزش می دهند (خبرگی در مهارت های مذاکره)/ گردآوری و ترجمه : رحیم فرضی پور و سیدحسین هویت طلب

مشخصات نشر : تهران ، توفیق دانش ، 1395

مشخصات ظاهری: 180 ص ، 14/5×21/5 س م .

شابک :7-21-6424-600-978

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یاداشت: واژه نامه

یادداشت : کتابنامه

عنوان دیگر: خبرگی در مهارت های مذاکره

موضوع: مذاکره

موضوع: اقناع(روان شناسی)

موضوع: مذاکرات بازرگانی

موضوع: مدیریت

موضوع :ارتباط در مدیریت

شناسه افزوده: سیدحسین هویت طلب

رده بندی کنگره  : 1395 4ف42م/ 637 BF

رده بندی دیویی :5/158

شماره کتابشناسی ملی :4186317

 

فرازهایی از کتاب خبرگان آموزش می دهند : خبرگی در مهارتهای مذاکره

1. ایجاد جنون خرید در مشتری : چهار ابزاری که مشتری به راحتی مقاومت خود را از دست می دهد نوشته جف موات

2. دیگر قدرت امتیاز نیست نوشته جیم کلمر

3. درسی ازرفع تعارض درکودکان: تنفس، یادگیری، صحبت نوشته جودی رینگر

4. الفبای مهیا سازی و تاکتیک های مذاکره نوشته اریک گارنر

5.  ایجاد شرایط برای مذاکره بدون ستیز نوشته راجر داوسون

6. مذاکره در خصوص حقوق : 32 نوع پرداخت برای شغل نوشته کالوم کوبرن

7. چه زمانی مذاکره، مذاکره نیست؟ نوشته باب سلدن

8. برهم زدن معادلات نوشته رابرت گراهام

9.  برتری داشتن در مذاکرات نوشته بتسی براون

10. علم متقاعد سازی نوشته رابرت گراهام

11. چهار مرحله کلیدی فراتر از تعارض نوشته توماس کاکس

12. مذاکره برد برد چیست؟ نوشته استیو رابرتز

13. بیشتر از آن چیزی که انتظار دارید را طلب کنید نوشته نویسنده راجر داوسون

14. ارتباط هدفمند : ایفای نقش نوشته جودی رینگر

15. برای پیروزی در مذاکرات، امتیاز مخروطی را یاد بگیرید نوشته راجر داوسون

16. ترس از شکست و هنر اوکیمی: سه درس کلیدی از هنرهای رزمی آیکیدو نوشته جودی رینگر

17. به چه کسی برای خبرگی در نفوذ بیشتر احتیاج دارید؟ نوشته باب سلدن

18. مذاکره موفق از طریق قوانین ورزشی نوشته دیوید دیاموند

19. استفاده از تضاد نوشته رابرت گراهام

20. چگونه شستشوی مغزی بدهید : تکنیکهای گنجاندن ایده در ذهن افراد نوشته جاشوا اوبرگنگ

21. تراست دو پنجره : چگونه می توان تعارض ها رابه نوع سازنده تبدیل کرد نوشته توماس کاکس

22. انواع مذاکره برگرفته از سایت مرجع خبرگان مذاکره

23. شنیده شدن : شش استراتژی برای انتقال اثربخش پیام نوشته جودی رینگر

24. یاد بگیرید که در زمان مذاکره، نقش فروشند ای بی میل را بازی کنید نوشته راجر داوسون

25. پنج نکته کلیدی برای مذاکره حقوق و دستمزد خبرگان نوشته دیوید کوپر

{* *}