ورود دانشجویان

خبرگی در مهارت های رهبری

عنوان و نام پدید آور : خبرگان آموزش می دهند (خبرگی در مهارت های رهبری)/ صاحب امتیاز]صحیح : ویراستار اریک گارنر [

ترجمه: رحیم فرضی پورو سیدحسین هویت طلب

مشخصات نشر : تهران ، توفیق دانش ، 1395

مشخصات ظاهری: 138 ، جدول ، عکس(رنگی)

شابک :0-17-6424-600-978

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عنوان اصلی: 2014، The experts teach :Leadership skills

یاداشت: کتابنامه : ص 137-138.

موضوع :رهبری – مقاله ها و خطابه ها

موضوع: Leadership—Addresses,essays,lectures

شناسه افزوده : گارنر،اریک،ویراستار

شناسه افزوده : Eric,Garner

شناسه افزوده : فرضی پور ،رحیم-مترجم

شناسه افزوده: سیدحسین هویت طلب-مترجم

رده بندی کنگره  : 1395 2خ/ 7/57 HD

رده بندی دیویی :4092/658

شماره کتابشناسی ملی :4186323

فرازهایی از کتاب خبرگان آموزش می دهند : خبرگی در مهارت های رهبری

1. نجات سرباز رایان، درس های رهبری برای جنگ و صلح نوشته گرگوری پی اسمیت
2. فصول رهبری نوشته کوین ایکنبری
3. مدیریت چیست؟ نوشته مارتین هاورث
4. به دنبال یک واژه نامه کامل رهبری نوشته آیلین مک دارگ
5. غرق شدن تایتانیک : تشبیهی از یک رهبری شکست خورده نوشته گرگوری پی اسمیت
6. رهبران خوب پیروانی خوب هستند نوشته استیو گودیر
7. رهبری سطح بالا نوشته توماس کاکس
8. کسب و کار امروز به رهبران گلادیاتوری نیاز دارد نوشته گرگوری پی اسمیت
9. آیا نیاز فزآینده برای رهبری الزامی است یا همه اینها تنها یک اعتیاد است؟ نوشته باب سلدن
10. چشم انداز: چگونه رهبران نادیده ها را می بینند نوشته کالین کروچ
11. چگونه رهبران بهترین نسخه را از آنچه شما می توانید باشید خلق می کنند نوشته اریکا رونتری
12. رهبران: آنچه که باید درباره پیروان خود بدانید نوشته دیوید دیاموند
13. بازاندیشی سبک رهبری شما: آنچه که فیلم ملکه در مورد رهبری شرکتهای بزرگ به ما می آموزد نوشته بارب مک اوین
14. رهبران آموزش پذیر نیستند نوشته مایکل بک
15. درس های چوب رهبری از دودامل، رهبر ارکستر فیلارمونیک لس آنجلس نوشته آیلین مک دارک
16. جلوه های رهبری نوشته گرگوری پی اسمیت
17. زمانی که شما بهترین نگهبان هستید: مانند یک حرفه ای رهبری می کنید یا اشتباها" به یک درخت گیر می دهید؟ نوشته جف موات
18. رشد رهبری در ما نوشته جیم کلمر
19. پیروی از رهبری نوشته توماس کاکس
20. مدیریت چیزها و هدایت مردم نوشته جیم کلمر
21. حرف و عمل رهبران می تواند معانی مرتبط ارزشمندی ایجاد کند نوشته نلسون اسکات
22. بقاء فهم سیاست های سازمانی نوشته  بارب مک اوین
23. پذیرفتن اتهام : ایجاد یک طرز فکر مثبت نوشته استرید باوم گاردنر
24. رهبر باشید، اهمیت زود به خانه رفتن نوشته مارتین هاورث
25. چشم اندازهای رهبری نوشته پل لمبرگ

{* *}