ورود دانشجویان

روش های اندازه گیری کارایی و بهره وری در سازمان

موضوع:

بهره وري - اندازه گيري - روشهاي آماري

بهره وري دولتي - اندازه گيري

صورتهاي مالي

پديدآورنده:

نويسنده:حسنعلي موسي زادگان

نويسنده:سعيد شهبازمرادي

ناشر: توفيق دانش 

382 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 1 -10-6424-600-978

تاريخ نشر:02/09/92

كد ديويي:331.118

زبان كتاب:فارسي

محل نشر:تهران - تهران

سرفصل های کتاب:

1 - مفاهيم کارايي ، اثربخشي و بهره وري

2 - ضرورت تعديل قيمت و روش هاي آن

3 -آشنايي با توابع توليد

4 - اندازه گيري مقدار مطلق کارايي و بهره وري

5 - آشنايي با گزارشات مالي

6 - اندازه گيري تغييرات کارايي و بهره وري

7 - روش پسماند سولو

8 - مفاهيم روش هاي مرزي

9 - آشنايي با روش هاي مرزي پارامتري

10 - مرز کارايي در DEA

11 - محاسبه کارايي در DEA

12 - مباحث تکميلي در DEA

13 - DEA از نگاهي ديگر

14 - ساير مدل هاي DEA

15 - شاخص مالکوئيست

 

 

{* *}