ورود دانشجویان

مدیریت و مدلهای پیشرفته منابع انسانی

مديريت و مدلهاي پيشرفته منابع انساني (مفاهيم و مدلهاي رويكرد استراتژيك، سرمايه‌هاي انساني و معماري منابع انساني)

موضوع:

نيروي انساني - مديريت
نيروي انساني - برنامه ريزي
برنامه ريزي استراتژيك

پديدآورنده:

نويسنده:سعيد شهبازمرادي
نويسنده:محمدرضا شهبازمرادي

ناشر:توفيق دانش

536 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 8 -08-6424-600-978
تاريخ نشر:23/04/92
كد ديويي:658.301
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
 

سرفصل های کتاب:

1 - مديريت منابع انساني

2 - مديريت استراتژيک

3 - مباني مديريت استراتژيک منابع انساني

4 - استراتژي هاي منابع انساني

5 - الگوهاي تدوين استراتژي

6 - چالش هماهنگي در مديريت منابع انساني

7 - سيتم هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيک منابع انساني

8 - مطالعات موردي مديريت استراتژيک منابع انساني در سازمان ها

9 - مدل هاي اندازه گيري سرمايه فکري

10 – مدیریت سرمایه فکری ( مورد کاوی ها)

11- مورد کاوی ها

12- مدل های مدیریت منابع انسانی

13-وظیفه و حرفه مدیریت منابع انسانی

14- مدیریت شایستگی و مسیر شغلی

15- توسعه مدیریت و مدیریت آموزش