ورود دانشجویان

بهاره عباسی

مدیر فروش شرکت Symrise آلمان در ایران

لیسانس مهندسی صنایع غذایی

دانش آمو خته دوره MBA گرایش بازاریابی

دانش آموخته دوره DBA

بیش از چندین سال سابقه کار اجرایی دربخش تحقیق و توسعه و تامین مواداولیه کارخانجات صنایع غذایی

چرا سر از دوره های MBA و DBA در آوردم ؟

در آن روزها که با یک مدرک مهندسی و چندین سال سابقه کار مدیریت در کارخانجات تولیدی فهمیدم که برای ورود به دنیای تجارت ابزارها و دانش محدودی دارم ، به دنبال دوره ای بودم که بتوانم در کوتاهترین زمان مفاهیم کاربردی را بیاموزم تا همزمان با تجربه تجارت پشتوانه تصمیم گیری هایم باشد .

بعد از مدتها تحقیق و بررسی با توجه به مو قعیت شغلیم دوره های کوتاه مدت MBA را انتخاب کردم . از آنجا که با یک کوله بار علامت سئوال از تجربه آزمون و خطای شخصیم پا به این ورطه گذاشته بودم هر چه بیشتر می آموختم عطش من به یادگیری بیشتر می شد و پی به دانش محدود خود می بردم ...

دوره MBA دریچه ای از آگاهی به روی من گشود که افق دید وسیعتری از جهان هستی را برایم به ارمغان آورد ...

از آنجا که یافتن همه جوابها در دوره MBA مقدور نبود نیاز به دانستن بیشتر مرا به وادی دوره های DBA کشاند تا ابزار لازم جهت تصمیم گیری های کلان و ساختن آینده مطلوب را فرابگیرم ...

در دوره MBA آموختم که از فرصت هایم بهتر ین بهره را ببرم تا بتوانم در هرلحظه از بهترین امکان ممکن استفاده کنم

در دوره DBA به این باور عمیق رسیدم که همیشه و هر جا راه حلی وجود دارد که یا باید آن را" بیابم" و یا" بسازم" ...

ازمن می پرسید چرا بها ر ؟؟

وقتی که خودت بهاری باشی و هر لحظه به دنبال نو شدن و تحول ، چه جایی بهتر از " بهار" می تواند انتخاب توباشد ؟؟

در " بهار " تجربه ای از پوست انداختن در من آغاز شد که به یک تحول عمیق درونی منجر شد .

این تجربه ماندگار تحول از درون به بیرون با تغییر شگرف دنیای بیرونی و موقعیت شغلی و اجتماعی من همراه شد ...

در بهار آموختم که " چشمها را باید شست جور دیگر باید دید "

{* *}