ورود دانشجویان

حجت اله مرادی پور

مدیر گروه طرح و برنامه ریزی وزارت علوم

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و اداری مالی سازمان بنادر دریانوردی کشور


سالها میگذردوخروجی های نظام تئوریك آموزشی را مشاهده میكنیم كه با این همه زحمت و مطالعه ی منابع مختلف و متون تئوری علمی وقتی وارد عرصه كسب و كار میشوند باید گاها از نقطه های ابتدایی شروع كنندتا بتوانند بصورت عملی وظیفه ای را كه بعهده آنها گذارده شده است در عرصه سازمانها و بنگاههای مختلف به درستی اجرا نمایند
زمانی كه مسئولیتهایی در استان مركزی داشتم به عنوان معاون برنامه ریزی استانداری یا مدیركل كار وامور اجتماعی ویا سایر مسئولیتها افرادی به من مراجعه میكردند و اذعان داشتند كه چندین سال است كه بعد از فارغ التحصیلی با مدارك لیسانس و حتی فوق لیسانس هنوز نتوانسته اند كاری پیدا نمایند!!!!!آنهم در یك استان با حداقل 2500 بنگاه تولیدی و صنعتی؟؟؟؟؟؟؟؟

همان زمانها میدیدم افرادی كه تحصیلات تئوریك ندارند ویا اگر دارند دانش عملی خودرا همپای آن ارتقا داده اند و به تئوریها اكتفا ننموده اند بسیار موفق هستند و به جای اینكه به دنبال كار باشند كار به دنبال آنهاست و دارای یك كسب وكار موفق ودرامد مناسب هم هستند
این دغدغه فكری و علاقه وافر به دانستن مطالب جدید و تحولات سریع و علمی و كاربردی نظام بین المللی باعث شد بررسیهایی داشته باشم و به این دوره برخوردم و احساس كردم كه بدون قطع شدن رابطه ام با كارم میتوانم توانمندی عملیاتی ودانش عملی ام را ارتقا دهم لذا وارد این دوره شدم

اما چرا بهار
با بررسی موسسات مختلف بهار را به واسطه كادر علمی سطح بالا علی الخصوص استاد عزیزم جناب آقای پروفسور الوانی كه از افتخارات علم مدیریت هستند و الگوی مناسبی برای بنده و همچنین كادر اجرایی و مدرسان تلاشگری كه با درایت و وسواس تحولات مدیریتی را دنبال و ارایه میكنندونیز ارتباط با لولئای سوئد و.....باعث شد بهار را برگزینم كه ازاین انتخاب خود بسیار راضیم

{* *}