ورود دانشجویان

حسن صفاری

قائم مقام سازمان بازنشستگی (سازمان بازنشستگی شهرداری تهران)

دانش پژوه دوره DBA کد 10

دکتری مدیریت مالی از بروسل بلژیک

قائم مقام سازمان بازنشستگی (سازمان بازنشستگی شهرداری تهران)

من به دنبال به روز کردن اطلاعات علمی مدیریتی خود بودم که این دوره پاسخگوی نیاز من بود و به دنبال موسسه یا دانشگاهیی که این دوره ها را به صورت کاملا ً علمی(کلاسیک)و از طریق قانونی برگزار نمایند و بهار مکانی بود که هم وجاهت علمی و هم قانونی داشت و من با اطمینان 95% این موسسه را برای گذراندن این دوره انتخاب کردم

{* *}