ورود دانشجویان

حسین فتاحی

مدیرعامل و بنیان گذار امرسان

کارشناسی ارشد mba مدیریت صنعتی
کارشناسی مدیریت دانشگاه آزاد
مدیرعامل و بنیان گذار شرکت امرسان


چون میخواهم در کسب و کارم بیک کل نگر تبدیل شوم و در این شرایط بحرانی سناریوهای مختلفی برای سازمانم داشته باشم و بتوانم با بهره گیری از علم روز استراتژی مناسبی برای رسیدن به اهداف سازمان انتخاب کنم در کل از تجارب کلاس نیز بهره ببرم و در نهایت بتوانم مشاوره مناسبی برای سازمان از اساتید موسسه دریافت کنم


چرا بهار ؟

چون بهار اولین مرکز برگزاری تخصصی دوره های DBA در ایران بود.