ورود دانشجویان

محمدرضا فرهنگ

کارشناس ارشد بانک ملی ایران

لیسانس مدیریت بانکداری از موسسه بانکداری ایران – کارمند بانک .

چرا موسسه بهار را برای سپری کردن این دوره ها انتخاب کردید ؟

از طریق دوستان و آشنایان آشنا شدم .

چرا MBA را برای تحصیل انتخاب نمودید ؟ و چرا دوره های کوتاه مدت یکساله را ؟

نزدیکترین دوره به رشته ی تحصیلی و تجربه ام بود و علاقه ای که به این رشته داشتم ، دوره یکساله را برگزیدم زیرا در بلند مدت MBA کمتر جواب می دهد و کارایی پایین می آید اسم این دوره یکساله بود ولی کیفیت دوره مثل دوره های دوساله بود .

قبل از ورود به دوره چه انتظاراتی داشتید و اکنون چه میزان از انتظارات شما برآورده شده است ؟

انتظاراتی که داشتم برآورده شد و با مسائل روز مدیریتی به صورت علمی و حرفه ای آشنا شدم .

این دوره تا چه حد در زندگی و پیشرفت شغلی و اجتماعیتان تأثیر گذار بوده است ؟

در پیشرفت کاری من ، بسیار موثر بود در حوزه اجتماعی هم دیدگاهم به شکل بسیار مطلوبی تغییر یافت .

{* *}