ورود دانشجویان

محمد حسن اشرف پور

مدیر ارتباطلات و حوزه مدیر عامل بانک توسعه صادارات ایران از 90 تاکنون

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول موسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی
مدیر ارتباطلات و حوزه مدیر عامل بانک توسعه صادارات ایران از 90 تاکنون

چرا دوره DBA را برای آموزش انتخاب کرده اید ؟
به اعتقاد من دوره DBA چه در داخل کشور و چه در موسسات و مراکز آموزش عالی سراسر جهان در حقیقت پاسخی است به ناکارآمدی آموزش های تئوریک و کلاسیک مدیریت برای مواجهه با شرایط متغیر و پیچیده و سراسر ابهام فضای کسب و کار در عصر حاضر است. حضور موفق در عرصه های عملیاتی رهبری ومدیریت در دنیای امروزی ییش از مباحث نظری به ارتقای توانایی های مدیران در مواجهه با چالشها و بحرانها و ارائه راه کار های عملی در این زمینه نیازمند است . بی تردید، تلفیق دانش و مهارت روز با تجارب مدیران ارشد، اجرایی و مشاورانی که همزمان با تحصیل خود با دنیای واقعی کسب وکار تعامل دارند در ارتقای نقش های کلیدی رهبری بگونه ای که به کمک آن بتوانند نياز جامعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور را پاسخگو باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است .

 

 دلایلی که باعث شد شما موسسه بهار را برای گذراندن دوره DBA انتخاب کنید بفرمایید ؟

اینجانب موسسه بهار را با در نظر گرفتن ملاحضات زیر انتخاب کرده ام :
1- سابقه قابل قبول و تجربه ارزشمند موسسه در اجرای دوره های آموزشی ِمدیریت در دوره های گوناگون
2- برخورداری از کادر آموزشی و هیات علمی مجرب، ممتاز و صاحب نام و دارای پیشینه اجرایی برجسته
3- ایجاد و گسترش شبکه ارتباطی دانشجویان، به عنوان یکی دیگر از مزیت های دوره هایMBA و DBA
4- برگزاری دوره آموزشی بصورت کاملا کاربردی و پروژه محور
5- برنامه ریزی دقیق و منظم و تلاش وافر در اجرای دقیق برنامه های مدون کلاسی و ترمی
6- بهره گیری از امکانات، تجهیزات و تکنولوژی های مناسب آموزشی
7- عدم نگاه سود محوری در موسسه در زمان گزینش و انتخاب دانش پذیران . این امر باعث شده است مجموعه ای از مدیران مشاوران و فعالان اقتصادی موفق در عرصه کسب و کار به عنوان دانش پذیر در دورههای DBA گرد هم آمده و با تشکیل تیمهای متعدد، زمینه هم افزایی و تبادل دانش و تجربیات ارزشمند خود را در فضایی کاملا دوستانه، تعاملی و علمی فراهم نمایند . به نظر می رسد تداوم این همکاریها می تواند به تشکیل اتاق های فکر و هسته ها و تیمهای مستعد جهت پیشبرد فعالیتهای اقتصادی علمی و فرهنگی متناسب با نیازهای کنونی و آتی جامعه - حتی پس از خاتمه دوره DBA - منتج گردد.

{* *}