ورود دانشجویان

مرضیه فرآورده

مدیر کل تامین برنامه شبکه جهانی جام جم

برای انسان های بزرگ بن بستی وجود ندارد زیر آنان بر این باورند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.
همیشه در ذهنم به این جملات " یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت " فکر می کردم که چگونه به آن باید رسید و برای رسیدن به تفکر عالی در زندگی و مدیریت مناسب آن چه کارهایی باید انجام داد تا اینکه با دوره MBA و هم موسسه آموزش عالی بهار که دارای کادری متخصص و بااخلاق و مهربان هست، آشنا شدم و خدا را صد هزار مرتبه شاکرم.

با گذراندن دوره MBA و در ادامه آن آشنا شدن با دوره DBA و گذراندن این دوره تحول خوبی در زندگی کاری و شخصی بنده ایجاد شد که خوب بیاندیشم و بتوانیم از مهارتهای مدیریتی استفاده کنم و به قول یکی از اساتید دوره DBA دانش پژوه این دوره باید بتواند اجتهاد حرفه ای در کارها داشته باشد و صاحب نظر باشد و امیدوارم با لطف خدا و کمک موسسه آموزش عالی بهار این مسیر را ادامه دهم .

مرضیه فرآورده
مدیرکل ارتباطات و امور ایرانیان خارج از کشور شبکه جهانی جام جم

{* *}