ورود دانشجویان
سمینار شناسایی فرصت ها و تهدید ها در آینده نگاری کسب و کار نوع مطلب: اخبار
  دوره مدیریت آینده نگاری ( DBA Forsight ) باهدف شناسایی فرصت و تهدیدها و توسعه مهارت‌...

{* *}