ورود دانشجویان
توسعه فردی و کارآفرینی نوع مطلب: مقالات
1. معرفی دوره در بررسی های انجام شده مشخص شده است مهمترین سن برای ساختن آینده ی...
برگزاری دوره مدل های ذهنی مدیران موفق نوع مطلب: اخبار
  "مدل ذهنی مدیران موفق" یکی از تک درس های دوره ی مدیریت عالی کسب و کار DBA در...

{* *}