ورود دانشجویان
برگزاری دوره مدل های ذهنی مدیران موفق نوع مطلب: اخبار
  "مدل ذهنی مدیران موفق" یکی از تک درس های دوره ی مدیریت عالی کسب و کار DBA در...

{* *}