ورود دانشجویان
پذیرش در اولین دوره تخصصی کمپین نویسی تبلیغات نوع مطلب: اخبار
  "تخفیف ویژه دانش پژوهان موسسه بهار" اولین دوره تخصصی" کمپین نویسی...
سومین دوره کمپین نویسی تبلیغات تجاری نوع مطلب: اخبار
  سومین دوره تخصصی" کمپین نویسی تبلیغات" به مدت 24 ساعت با تدریس جناب آقای...

{* *}