ورود دانشجویان
teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر رحیم فرضی پور

مدرس مباحث تئوری و طراحی ساختار سازمانی و مدل های ذهنی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر علی شایق

تجارب تدریس و مشاوره مدیریت در ایران-مشاور و مدرس مدیریتی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر رضا تهرانی

مباحث مالی -بودجه ريزي -مديريت سرمايه گذاري-بورس و اوراق بهادار

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر مهدی الوانی

مدرس مباحث مسئولیت اجتماعی(مدیر گروه دوره DBA)

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر غلامرضا خاکی

مدرس اخلاق و روش تحقیق

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر سعید خزاعی

مدرس مباحث آینده پژوهی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر سعید شهبازمرادی

مباحث منابع انسانی-دانش عمومي مديريت-روش تحقيق در مدیریت

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر بهنود الله وردی

مدرس برند و تبلیغات و استراتژی های پیشرفته بازاریابی و برند

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر محمد حسین غوثی

مباحث اصول و فنون مذاکره

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر فرانک جواهر دشتی

مدرس تحقیقات بازار ، CRM ورفتار مصرف كننده

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر امین اسداللهی

مدرس مباحث بازاریابی، تحقیقات بازار

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر امیر تجریشی

مدرس مباحث مالی-سرمايه گذاري