ورود دانشجویان
teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر مهدی الوانی

مدرس مباحث مسئولیت اجتماعی(مدیر گروه دوره DBA)

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر رحیم فرضی پور

مدرس مباحث تئوری و طراحی ساختار سازمانی و مدل های ذهنی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر رضا تهرانی

مباحث مالی -بودجه ريزي -مديريت سرمايه گذاري-بورس و اوراق بهادار

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر عباس کبریائی زاده

سیاست گذاری در دارو - مدیریت زنجیره تامین - اخلاق حرفه ای در کسب و کارهای دارویی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر سعید شهبازمرادی

مباحث منابع انسانی-دانش عمومي مديريت-روش تحقيق در مدیریت

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر محمد خطیبی

حوزه های مدیریت استراتژیک ، تفکر استراتژیک، اجرا و کنترل استراتژی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر سعید خزائی

مدرس مباحث آینده پژوهی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر محمد حسین غوثی

مباحث اصول و فنون مذاکره

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر امین اسداللهی

مدرس مباحث بازاریابی، تحقیقات بازار

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر بهنود الله وردی

مدرس برند و تبلیغات و استراتژی های پیشرفته بازاریابی و برند

teacher 1 مشاهده جزئیات...

مسعود ظهرابی

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر احمد صفار

مهندسی فروش و مدیریت توزیع و پخش

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر مهدی امیرجعفری

بازاریابی ، تحقیقات بازاریابی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر فرانک جواهر دشتی

مدرس CRM و رفتار مصرف كننده

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر وحید قربانی

مباحث رفتار سازمانی و منابع انسانی

teacher 1 مشاهده جزئیات...

دکتر غلامرضا خاکی

مدرس اخلاق و روش تحقیق

teacher 1 مشاهده جزئیات...

میثم شفیعی

اصول بازاریابی ، تحقیقات بازار

{* *}