ورود دانشجویان

مباحث منابع انسانی-دانش عمومي مديريت-روش تحقيق در مدیریت

 • میزان تحصیلات:دکتری مدیریت - منابع انسانی

Dr.Saeed Shahbazmoradi - Human Resource Management

دکتر سعید شهباز مرادی 

سوابق تحصیـلی و اجـرایی

دکتری مدیریت با گرایش منابع انسانی دانشگاه تهران(رتبه نخست آزمون ورودی و فارغ التحصیلی)

كارشناسی ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه تهران(رتبه سوم کشوری کنکور کارشناسی ارشد).

کارشناسی مدیریت بیمه ، علامه طباطبائی ECO College of Insurance(رتبه دوم فارغ التحصیلی)

 • 11 سال تدریس مستمر  دوره های حرفه ای مدیریت MBA,DBA 
 • 15 سال تدریس مستمر دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 • 19 سال سابقه اجرایی مستمر در صنعت بیمه، خودرو و نفت در سطح کارشناسی تا مدیریتی

سوابق پژوهشی و تألیفات

 • تاليف كتاب"مديريت سرمايه هاي انساني در هلدينگ ها و بنگاههاي كوچك و متوسط"–انتشارات توفيق دانش -سال 1393
 • تالیف مشترک کتاب"مروری بر مدلهای کاربردی مدیریت منابع انسانی"-انتشارات جهاد دانشگاهی سال 1392
 • تالیف مشترک کتاب"اندازه گیری بهره وری در سازمان"-انتشارات توفیق دانش سال 1392
 • تاليف كتاب"روش شناسي تحقيقات حوزه  كسب و كار"–انتشارات توفيق دانش -سال 1392
 • تاليف كتاب"مديريت منابع انساني پيشرفته(مدلهاي و ابزارها)"–انتشارات توفيق دانش -سال 1392
 • تاليف كتاب" مديريت رفتار  و رفتار مديريت  در سازماني" –انتشارات توفيق دانش -سال 1391
 • تاليف كتاب" دانش مسائل روز مديريت" –انتشارات توفيق دانش -سال 1391
 • تاليف كتاب" معماري سرمايه هاي انساني" –انتشارات مديران فردا -سال 1391
 • تاليف كتاب "مديريت رفتارسازماني و مديريت منابع انساني"- سال 1389- انشارات مكتب ماهان
 • تاليف كتاب" نيازسنجي آموزشي" –وزارت بازرگاني- 1390
 • تاليف كتاب "جعبه ابزار مديريت، دستنامه دانش عمومي مديريت"، چاپ مهرماه 1388، مجتمع انتشاراتي سيميا
 • ترجمه كتاب" مراكز ارزيابي در منابع انساني"- چاپ شده-انتشارات دانشگاه تهران/پائيز 1386
 • ترجمه كتاب" مديريت استراتژيك در خدمات هتلداري"- سازمان آموزشي بنياد/ 1388

مقالات:

 • Investing the barriers of the green HRM implementation in Oil Industry, Journal of Management Science Letters,2014(ISI)
 • مدیرت منابع انسانی سبز در صنعت نفت و گاز، فصلنامه  علمي  و پژوهشي (ISC)، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ، دوره 4 شماره 24
 • شناسايي تاثير گرايش كارآفرينانه و عوامل سازماني بر عملكرد كسب و كار، فصلنامه  علمي  و پژوهشي (ISC)، فصلنامه توسعه كارآفريني ، دوره 6 شماره 3، پاييز  1392
 • طراحی مدل مفهومی عوامل کلیدی تحقق استراتژی در سازمان های ایرانی استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه  علمي  ترويجي(ISC)، فصلنامه راهبردی توسعه، 1392
 • با مقياس بندي سازمانهاي تابعه شركت ملي نفت ايران براساس رضايت شغلي، تعهدسازماني،رفتار مدني سازماني فصلنامه  علمي  و پژوهشي منابع انساني و مديريت در صنعت نفت، شماره  17، سال 1390(ISC)
 • سنجش آمادگي الكترونيك در معماري منابع انساني با رويكرد استراتژيك، فصلنامه علمي و پژوهشي دانش مديريت فناوري اطلاعات، شماره5، سال1389(ISC)
 • طراحي چارچوب مفهومي معماري منابع انساني ، فصلنامه علمي و پژوهشي دانش مديريت بازرگاني، شماره ..،  سال1389
 • توانمندسازي نيروي انساني در خدمات بررسي موردي در نظام بانكي، فصلنامه  علمي و پژوهشي دانش مديريت دولتي، شماره 2،  سال1388(ISC)
 • آسيب شناسي مديريت منابع انساني با هدف بهبود و توسعه، فصلنامه  علمي  و پژوهشي منابع انساني و مديريت در صنعت نفت، شماره  4، سال 1387(ISC)
 • طراحي و ساخت مقياس مجموع نمرات ليكرت با رويكرد پژوهشي در مديريت، فصلنامه  علمي و پژوهشي دانش مديريت، شماره 80،  سال 1387(ISC)
 • ارزيابي عملكرد با سيستمهاي خبره، فصلنامه  علمي و پژوهشي دانشور، سال 1387(ISC)
 • بررسي عوامل موفقيت مديران در سازمانهاي خدمات عمومي كوجك و طراحي مدل بمنظور تبيين عوامل، فصلنامه  علمي  و پژوهشي دانشور، سال 1386(ISC)
 • فرسودگي شغلي، فصلنامه  علمي  و پژوهشي انجمن علوم مديريت ايران، سال اول، شماره اول 1385
 • متغيرهاي گمشده در نظريه هاي مديريت استراتژيك منابع انساني/فصلنامه  علمي ترويجي مديريت و توسعه/ سال 9 شماره 33
 • محاسبه شاخص قيمتي براي خدمات بيمه اي جهت تعديلات تورمي/ فصلنامه  علمي ترويجي بررسي هاي بازرگاني/سال 4 شماره 24 مرداد86
 • تجزيه و تحليل مقياس ليكرت در مديريت/ فصلنامه علمي ترويجي مطالعات مديريت/شماره 54 تابستان 86
 • نظريه بنیادین( (Grounded، رويكردي عملياتي و نوين در روش تحقيق / فصلنامه علمي ترويجي مديريت صنعتي دانشگاه علامه/ شماره 8 بهار 84

فعالیتهای علمی:

 • طراحي رشته كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مديريت منابع انساني دانشگاه تهران
 • طراحي رشته كارشناسي ارشد مديريت هنر- فرهنگستان هنر
 • بررسي وضعيت آموزش و پژوهش در بخش بهينه سازي مصرف انرژي- مديريت صنعتي
 • مشاور 6 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت منابع انساني دانشگاه تهران
 • مشاور 1 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي
 • راهنمايي 9 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت گردشگري با همكاري دانشگاه لولتا سوئد(به زبان انگليسي)
 • داوري 5 پايان كارشناسي ارشد در رشته مديريت گردشگري با همكاري دانشگاه لولتا سوئد
 • راهنمايي22 پايان نامه DBA+ داوري 12 پايان نامه 

 مصاحبه با دکتر شهبازمرادی

 تأثیر DBA و MBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

دراين دوره يعنـي دوره MBA ، اولین سئوال شایـد ماهیـت MBA باشد که بصورت کلاسـیک مخفـف Master of Business Administration می باشد اما آنچه اتفاق می افتد Management Attitude مدیریت نگرش محور است ، به تعبیر بهتر دراین دوره ها نگاه وطرز قضاوت افراد نسبت به پدیده ها و محیط پیرامونشان خصوصاً انسانها تغییر می یابد. و در دوره دکترای حرفه ای DBA در بازرگانی یا اداره کسب و کار در این سطح نیازمنددرک عمیـق و چندسطحی از موضوعاتی مانند : مدیریت ، بازرگانی ، استراتژی ، اداره انسانها و امور مالی است کـه و نگاه بومی و الگو برداری شده از محیط رقابتی در سطح بین الملل ارائه می شود.در ایـن دوره مبنـای تئوریک وعلمی مفاهیم اداره کسب وکار کشف رمزشده ومجدداً با الزامات محیط ایران تنیده می شود.


چرا DBA و MBA بهار؟

آرمان هر موسسه یا سازمانی را اهداف ، ساختار و سرمایه های انسانی آن تشکیل می دهد که ترکیب این سه بخش در موسسه آموزش عالی بهار با تمرکز به نیاز مخاطب ، رقابت پذیری و ارائه خدمات حرفه ای پی ریزی گردیده است که سابقه استقبال فراگیران و بکارگیری مطالب فراگرفته شده توسط دانشجویان مهر تائیدی بر تناسب موارد مذکور است .