ورود دانشجویان

مدرس مباحث مدیریت پروژه

  • میزان تحصیلات:دکتری مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر

 

کتاب‌های تالیفی

کتاب‌های ترجمه شده

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

 

{* *}