MBA جنرال

در یک نگاه ساده مدیریت به معنای دستیابی به اهداف از طریق استفاده بهینه از تمام منابع است.

 • شش ماهه

MBA بازاریابی

هدف این دوره ، آموزش کاربردی ، تخصصی استفاده از بازاریابی و مهندسی ایستگاه بنیاد بر روی پرونده ها و

 • یک ساله

MBA استراتژی

اهداف دوره مدیریت استراتژیک

1- تمایز رقابتی ایجاد میکند

2- اهداف سازمان و راه رسیدن به آنها را تعیین میکند

 • یک ساله

MBA برندینگ

موفقیت کسب و کار در هزاره سوم جز با برندآفرینی (یعنی تسخیر ذهن و قلب مخاطبان و مشتریان)

 • یک ساله

MBA منابع انسانی

MBA منابع انسانی ، دوره توانمندسازی مدیران حوزه منابع انسانی در کسب و کارهای سازمانی است .

 • یک ساله

MBA پروژه

مدیران پروژه وظیفه‌ پیچـیده ‌ای برعهده دارند: آنـها باید تمامی جنبه ‌های پروژه را بررسـی کرده و از اجـرای درست

 • یک ساله

MBA دارویی

هدف از برگزاری این دوره ها افزایش توانمند سازی مدیران در تصمیم گیری و سیاست‌گزاری نظام مند و مقوله های

 • یک ساله

MBA گردشگری

دوره MBA و DBA گردشگری ازجمله دوره‌های بلندمدتی‌ست که در موسسه آموزش عالی بهار برگزار می‌شود.

 • یک ساله

MBA بیمه

  • ارتقاي دانش مديريتي و بيمه اي بصورت تطبيقي و همزمان
  • آشنایی با فضای کسب و کار بیمه و ماژورهای این صنعت
 • یک ساله