MBA جنرال

در یک نگاه ساده مدیریت به معنای دستیابی به اهداف از طریق استفاده بهینه از تمام منابع است.

 • شش ماهه

MBA بازاریابی

محیط های کسب و کار امروز به صورت مداوم در حال تغییر و تحول است.

 • یک ساله

MBA فروش

فروش توانایی برقراری ارتباط متقاعد سازی و تاثیرگذاری بر مخاطب است.

 • شش ماهه

MBA استراتژی

اگر می خواهید مدیر موفقی باشید، باید نشان دهید که می توانید استراتژی داشته باشید.

 • یک ساله

MBA برندینگ

«برندینگ» یعنی آفــــریـــنـــش موجــود زنده ای  بــه نام: «بـرند»

 • یک ساله

MBA منابع انسانی

منابع انسانی یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمان است.

 • یک ساله

MBA مُد

دوره MBA مد و پوشاک دوره ای ۳۶۰ درجه برای نگرش جامع به یک کسب و کار یا برند پوشاک می باشد.

 • شش ماهه

MBA هنر

آیا می‌دانید MBA art چیست و بر چه اهدافی استوار است؟

 • یک ساله

MBA پروژه

مدیران پروژه وظیفه‌ پیچـیده ‌ای برعهده دارند: آنـها باید تمامی جنبه ‌های پروژه را بررسـی کرده و از اجـرای درست

 • یک ساله

MBA دارویی

هدف از برگزاری این دوره ها افزایش توانمند سازی مدیران در تصمیم گیری و سیاست‌گزاری نظام مند و مقوله های

 • یک ساله

MBA گردشگری

دوره MBA و DBA گردشگری ازجمله دوره‌های بلندمدتی‌ است که در موسسه آموزش عالی آزاد بهار برگزار می‌شود.

 • یک ساله

MBA بیمه

  • ارتقاي دانش مديريتي و بيمه اي بصورت تطبيقي و همزمان
  • آشنایی با فضای کسب و کار بیمه و ماژورهای این صنعت
 • یک ساله