دکتر رضا تهرانی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
حوزه تدریس :

 مصاحبه با دکتر تهرانی

تأثیر MBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

از آنجایی که در رشته های مختلف تحصیلی بر تخصص علمی رشته مربوطه توجه دارند اما در عمل فارغ التحصیلان رشته های فنی و غیره در محیط های عملیاتی خود نیاز به مهارتهای مدیریتی دارند. رشته MBA توانـایی و مهارتهای لازم مدیریتی را برای مدیران فراهم می سـازد تا بتواننـد شرایـط مناسب تری را برای استفاده از تخصص های خود ایجاد کنند تا زمینـه های جدید شغلی و پیشرفت اجتماعی برای آنها فراهم شود .

 

چرا DBA و MBA بهار؟

نکته قابل توجه موسسه آموزش عالی آزاد بهار طی بیش از یک دهه فعالیتی که داشته است این بوده که به مسائل علمی توجه خاص داشته است و نوع نگرش این مجموعه و مدیریت این مجموعه کاملا متفاوت است و صرفا نگاه کسب و کار( Business ) نیست و بلکه آموزش علمی و به روز مدیریت در جهت رشد و توسعه مدیران و کسانیکه می خواهند در فرایند کسب وکار خود مسائل نوین مدیریت را فرا گیرند بوده است .

Dr. Reza Tehrani - Financial management

سوابق تحصیلی و اجرایی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران                                                                                               

مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران                                                     

تدریس در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه¬های کشور                                                                   

تدریس در دوره¬های professional MBA مؤسسه آموزش عالی آزاد بهار                                

 

سوابق پژوهشی و تألیفات

کتاب مدیریت سرمایه گذاری ( انتشارات نگاه دانش )

کتاب مدیریت مالی  (انتشارات نگاه دانش )

کتاب مدیریت بحران (انتشارات نگاه دانش )

کتاب تجزيه و تحليل صورت¬هاي مالي ( نگاه دانش )

ارزیابی ریسک سیستماتیک ( مجله تحقیقات مالی )

سیستم اعتباری ( نشریه علمی )

سردبير دوفصلنامه تحقيقات مالي ( صاحب امتياز دانشكده مديريت دانشگاه تهران )