BurgerMenu
Phone

دکتر آیدین پرنیا

حوزه تدریس :

رزومه دکتر آیدین پرنیا

سوابق تحصیلی:

 • دانش‌آموخته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق حرفه‌ای:

 • هم‌بنیان‌گذار و مدیر آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین
 • هم‌بنیان‌گذار و مدیر عامل شرکت ایده‌پردازان وزین سلامت نوین از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
 • طراح و مسئول برگزاری برنامه آموزش و توانمندسازی کارآفرینی سلامت تامزآپ در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • منتور و مدرس کسب و کارهای سلامت دیجیتال مرکز نوآوری سامسونگ – امیرکبیر و مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا
 • مشاور نوآوری و کسب و کار استارتاپ‌های سلامت دیجیتال از جمله مجیکاردیو، سیواپ، فیورگجت، آیسا، شفاجو و نبض
 • نویسنده کتاب مقدمه‌ای بر تکنولوژی‌های موبایل در خدمت سلامت منتشر شده در سال 1390
 • دبیر علمی کنفرانس تکنولوژی‌های موبایل در خدمت سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۰

سوابق آموزشی:

 • مدرس کارگاه‌های راه‌اندازی استارتاپ و تحول دیجیتال سلامت در آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین
 • مدرس کارگاه‌های مدل کسب و کار سلامت دیجیتال در دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، کرمانشاه و ۵ دانشگاه دیگر
 • مدرس کارگاه‌های مدل کسب و کار سلامت در المپیاد علمی دانشجویان پزشکی
 • هم‌بنیان‌گذار و مدیر مدرسه تابستانه سلامت عمومی ایران از سال 1392 تا 1396
 • برگزیده جایزه نوآوری در آموزش پزشکی پتیل (Patil) در کنفرانس سال 2018 انجمن آموزش پزشکی اروپا (AMEE2018)
 • برگزیده فرآیند آموزشی برتر کشوری در جشنواره شهید مطهری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1396

رزومه دکتر آیدین پرنیا

سوابق تحصیلی:

 • دانش‌آموخته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق حرفه‌ای:

 • هم‌بنیان‌گذار و مدیر آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین
 • هم‌بنیان‌گذار و مدیر عامل شرکت ایده‌پردازان وزین سلامت نوین از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹
 • طراح و مسئول برگزاری برنامه آموزش و توانمندسازی کارآفرینی سلامت تامزآپ در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • منتور و مدرس کسب و کارهای سلامت دیجیتال مرکز نوآوری سامسونگ – امیرکبیر و مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا
 • مشاور نوآوری و کسب و کار استارتاپ‌های سلامت دیجیتال از جمله مجیکاردیو، سیواپ، فیورگجت، آیسا، شفاجو و نبض
 • نویسنده کتاب مقدمه‌ای بر تکنولوژی‌های موبایل در خدمت سلامت منتشر شده در سال 1390
 • دبیر علمی کنفرانس تکنولوژی‌های موبایل در خدمت سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۰

سوابق آموزشی:

 • مدرس کارگاه‌های راه‌اندازی استارتاپ و تحول دیجیتال سلامت در آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین
 • مدرس کارگاه‌های مدل کسب و کار سلامت دیجیتال در دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، کرمانشاه و ۵ دانشگاه دیگر
 • مدرس کارگاه‌های مدل کسب و کار سلامت در المپیاد علمی دانشجویان پزشکی
 • هم‌بنیان‌گذار و مدیر مدرسه تابستانه سلامت عمومی ایران از سال 1392 تا 1396
 • برگزیده جایزه نوآوری در آموزش پزشکی پتیل (Patil) در کنفرانس سال 2018 انجمن آموزش پزشکی اروپا (AMEE2018)
 • برگزیده فرآیند آموزشی برتر کشوری در جشنواره شهید مطهری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1396