BurgerMenu
Phone
MBA رستوران و کافه
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
1 MBA رستوران و کافه ۸ ماه شنبه‌ها ساعت 15 الی 18
سه شنبه‌ها ساعت 15 الی 18
1400/3/1 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA مُد
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
248 MBA مد ایام هفته 12ماه سه روز در هفته روزهای زوج
ساعت 17:30 الي 20:30
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
251 MBA مد پایان هفته 12 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
239 MBA آنلاین 12 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ تکمیل ظرفیت 30 نفر
248 MBA آنلاین 12 ماه چهارشنبه ها
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA فروش
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
5 سطح 2 MBA مشاوره فروش 10 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی20:30
1401/03/12 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
4 سطح 1 MBA مشاوره فروش 10 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی20:30
1401/01/18 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
4 سطح 3 MBA فروش 10 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی20:30
1401/03/26 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
3 سطح 4 MBA فروش 10 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی20:30
1400/10/23 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
3 سطح 5 MBA فروش 10ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی20:30
1401/01/18 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA بیمه
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
MBA بیمه آفلاین 12 ماه بدون محدودیت زمانی 1401/02/01 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA گردشگری
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
MBA دارویی
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
MBA دارویی 12ماه 1400/011/01 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA دارویی 12ماه 1400/11/01 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA پروژه
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
MBA منابع انسانی
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
279 MBA منابع انسانی پایان هفته 12ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
1401/03/05 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA منابع انسانی پایان هفته 12ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
1401/03/26 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA منابع انسانی ایام هفته 12ماه سه روز در هفته روزهای زوج
ساعت ۱۷:۳۰ الي ۲۰:۳۰
1401/03/25 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA منابع انسانی ایام هفته 12ماه سه روز در هفته روزهای زوج
ساعت ۱۷:۳۰ الي ۲۰:۳۰
1401/03/30 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA آنلاین منابع انسانی 12ماه چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30
پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
1401/03/05 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA بازاریابی
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
MBA بازاریابی ايام هفته 12ماه سه روز در هفته روزهای زوج
ساعت 17:30 الي 20:30
1401/03/25 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA بازاریابی ايام هفته 12ماه سه روز در هفته روزهای زوج
ساعت 17:30 الي 20:30
1401/03/30 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
261 MBA بازاریابی پایان هفته 12ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
1401/03/05 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA بازاریابی پایان هفته 12ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
1401/03/26 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
259 MBA بازاریابی آنلاین 12ماه چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30
پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
1401/03/05 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA برندینگ
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
برند تخصصی 12ماه پنجشنبه ها ساعت 9 الی 13
1401/02/01 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
284 MBA برند پایان هفته 12ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
1401/03/05 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
279 MBA برند ایام هفته 12ماه سه روز در هفته روزهای زوج
ساعت ۱۷:۳۰ الي ۲۰:۳۰
1401/03/25 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA استراتژی
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
MBA استراتژیک ايام هفته 12ماه سه روز در هفته روزهای زوج
ساعت 17:30 الي 20:30
1401/01/20 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
279 MBA استراتژیک پایان هفته 12ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
1401/01/18 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
259 MBA استراتژیک آنلاین 12ماه چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30
پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20
جمعه ها ساعت 9 الی 13
1401/01/17 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
MBA هنر
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
DBA دارویی
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
DBA دارویی پایان هفته 12ماه 1400/12/01 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
DBA دارویی پایان هفته 12ماه 1400/12/01 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
DBA پروژه
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
DBA بیمه
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
DBAمدیریت بیمه پایان هفته 12 ماه پنجشنبه ها ساعت 9 الی 20 1401/02/01 در حال ثبت نام 30 نفر پیش ثبت نام
DBA جنرال
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
79 DBA جنرال پایان هفته 24 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20:30
جمعه ها 9 الی 13
1401/01/18 در حال ثبت نام 20 نفر پیش ثبت نام
82 DBA جنرال پایان هفته 24 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20:30
جمعه ها 9 الی 13
1401/03/19 در حال ثبت نام 20 نفر پیش ثبت نام
78 DBA جنرال ایام هفته 24 ماه روزهای زوج
ساعت 17:30 الی 20:30
1400/09/27 تکمیل ظرفیت 20 نفر
DBA استراتژی
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
77 DBA استراتژی پایان هفته 24 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20:30
جمعه ها 9 الی 13
1401/01/18 در حال ثبت نام 20 نفر پیش ثبت نام
79 DBA استراتژی پایان هفته 24 ماه پنجشنبه ها ساعت 14 الی 20:30
جمعه ها 9 الی 13
۱۴۰۰/10/09 تکمیل ظرفیت 20 نفر
DBA برند مارکتینگ
کد دوره عنوان دوره طول دوره هزینه دوره زمان برگزاری زمان شروع وضعیت ثبت نام ظرفیت دوره
DBA برند مارکتینگ پایان هفته 24ماه پنجشنبه ها ساعت 13:30 الی ۲۰:۳۰
جمعه ها ۹ الی ۱۳
۱۴۰1/01/18 در حال ثبت نام 20 نفر پیش ثبت نام
79 DBA برند مارکتینگ پایان هفته 24ماه پنجشنبه ها ساعت 13:30 الی ۲۰:۳۰
جمعه ها ۹ الی ۱۳
۱۴۰1/۰2/01 در حال ثبت نام 20 نفر پیش ثبت نام
77 DBA برند مارکتینگ پایان هفته 24 ماه پنجشنبه ها ساعت 13:30 الی 20:30
جمعه ها 9 الی 13
1400/07/22 تکمیل ظرفیت 20 نفر